Skip to content

Fostering developement

официјална мрежа на Бизнис Ангели во Македонија

МОЖНОСТИ

Нудиме можност за финансиска поддршка за развој на бизнис идеи и проекти

РАЗВОЈ

Развиваме клима за развој на стартапи и вмрежен екосистем

ПОДДРШКА

Го поддржуваме растот на бројот на успешните стартап компании

Нашата мисија

Нашата мисија е да доведеме до подобра средина за развој на стартапи и вмрежен екосистем, средина во која иновативноста ќе биде наградена и новите идеи ќе бидат претворени во издржани бизниси.

ДОБИВАШ ПОМОШ ЗА:

ОД ИДЕЈА ДО РЕАЛИЗАЦИЈА

  • Имаш идеја не знаеш како да започнеш со реализација
  • Имаш идеја немаш пари
  • Имаш идеја но немаш соодветно искуство и пристап до менторство

КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА

  • Сакаш да го претставиш твојот бизнис пред јавноста
  • Сакаш да се запознаеш со луѓе и потенцијални клиенти 
  • Сакаш да помогнеш на некој оставајќи импакт

Нашите вредности

Сакаш да станеш инвеститор?